Firma Zehoms-Servis

Firma byla založena roku 1992. Hlavní zaměření začínající firmy byly opravy hydraulických válců, hydraulických čerpadel a rozvaděčů a dalších hydraulických prvků, který pokračuje až dodnes.

S postupem času vznikl prodej a servis nových a použitých stavebních strojů, opravy zdvihací techniky, jeřábů, montážních plošin a vysokozdvižných  vozíků.

Od roku 1998 se činnost firmy rozšiřuje o prodej, servis a montáž hydraulických ruk, kontejnerů, a dalších nástaveb na nákladní automobily.

Se stoupající náročností na bezpečnost při práci s výše uvedenými zřízeními vzniká školící středisko pro školení obsluh strojníků,  jeřábníků,  obsluh montážních plošin a řidičů vysokozdvižných vozíků v kterých absolventi po odborné zkoušce získají průkazy k obsluze pro tyto zařízení.. Se vznikem Nařízení vlády č 378/2001 Sb., § 4 z kterého vyplývá pro provozovatele povinnost jednou ročně provést odborné prohlídky na uvedených zařízeních, provádíme na základě odborně vyškolených pracovníků, revize a technické kontroly těchto zařízení.

Hlavní prioritou firmy je dlouholetá zkušenost, houževnatost, praxe a přizpůsobení se požadavkům zákazníka.